Viața ta în Cristos

50,00 lei

A fi creștin este simplu. Singurul lucru care ți se cere este să recunoști că ai nevoie de un mântuitor și să primești un dar pe care nu-l poți câștiga și nici nu-l meriți. Dar dacă afirm că sunt un ucenic, atunci spun ceva despre calitatea vieții mele de urmaș al lui Isus. A fi creștin înseamnă a recunoaște ce a făcut Cristos pentru mine a fi ucenici înseamnă a recunoaște ce fac eu pentru Cristos. Cărțile nu fac ucenici, doar ucenicii
fac alți ucenici. Această carte, însă, este un instrument util celui care are pasiunea și viziunea de a face ucenici care să facă ucenici. Este un manual de lucru, atât pentru mentor, cât și pentru ucenic.

Descriere

Viața ta în Cristos

Elementele esențiale ale formării de ucenici.

A fi creștin este simplu. Singurul lucru care ți se cere este să recunoști că ai nevoie de un mântuitor și să primești un dar pe care nu-l poți câștiga și nici nu-l meriți. Dar dacă afirm că sunt un ucenic, atunci spun ceva despre calitatea vieții mele de urmaș al lui Isus.
A fi creștin înseamnă a recunoaște ce a făcut Cristos pentru mine a fi ucenici înseamnă a recunoaște ce fac eu pentru Cristos.

Cărțile nu fac ucenici, doar ucenicii fac alți ucenici. Cartea aceasta, însă, este un instrument util celui care are pasiunea și viziunea de a face ucenici care să facă ucenici.

Este necesar ca în procesul formării de noi ucenici să se aplice câteva elemente esențiale ale acestui proces:

  • folosirea Cuvântului lui Dumnezeu, forța adevărului care schimbă
  • Duhul Sfânt Se folosește de relațiile transparente dintre ucenicii membri ai grupului
  • responsabilitatea reciprocă este elementul lipsă din dezvoltarea individuală.

Duhul Sfânt va folosi Cuvântul și părtășia apropiată a celor care luptă pentru a deveni ucenici și a transmite ștafeta următorilor ucenici. Manualul de formare a ucenicilor este structurat pe patru secțiuni prezentate în detaliu mai jos.

I. Creșterea în Cristos:
disciplinele spirituale ale ucenicului

Mântuirea se primește prin credință, fiind darul lui Dumnezeu. Formarea noastră ca ucenici, însă, este un proces căruia este necesar să ne dăruim cu toată convingerea și perseverența. Vom afla ce este un ucenic și cum se formează el și care sunt câteva discipline necesare pentru a deveni ucenic: părtășia personală cu Dumnezeu, studierea Scripturii, rugăciunea și închinarea.
Vom învăța că ucenicul este cel care răspunde prin ascultare totală de chemarea de a-L urma pe Isus. Devenim ucenici printr-o relație apropiată cu alți ucenici, încurajându-ne să creștem împreună în maturitate. Creștem spiritual printr-o relație de părtășie intimă cu Dumnezeu, un obicei regulat și bine organizat, a cărui formare întâmpină obstacole, ceea ce-l face cu atât mai important.
Ucenic este omul care citește, studiază, memorează, înțelege și aplică Scriptura. Nu avem altă cale obiectivă, îmbibată de puterea lui Dumnezeu de a transforma păcătosul în ucenic asemănător Mântuitorului. Scriptura ne învață să ne rugăm și să ne închinăm în moduri autentice lui Dumnezeu.

II. Înțelegerea mesajului lui Cristos:
adevăruri biblice fundamentale

Credința creștină este suficientă de simplă pentru a fi accesibilă tuturor oamenilor, indiferent de capacitatea intelectuală sau de pregătire. Totuși, aceasta nu înseamnă că este simplistă, lipsită de substanță, de argumente, de logică, de o concepție despre lume și viață fundamentată pe realitatea că Dumnezeu este adevărul. în acest capitol vom examina câteva învățături fundamentale ale credinței creștine. Temelia o reprezintă cunoașterea Dumnezeului trinitar, o doctrină biblică profundă, neânțeleasă total, dar revelată de Sfânta Scriptură.
Minunea extraordinară este că omul a fost creat după chipul acestui Dumnezeu trinitar, pentru o relație cu el și pentru a trăi în comunitate cu alți oameni. Vom examina misterul chipului lui Dumnezeu în om.
însă, relația lui Dumnezeu cu omul a fost întreruptă de păcat, iar efectele sunt devastatoare pentru umanitate: despărțirea temporală și eternă de Creator.
Povestea nu se încheie, din fericire, aici, ci continuă cu o minune de neconceput pentru o mintea umană: în ciuda rebeliunii omului, Dumnezeu continuă să-l iubească și să ofere El însuși prețul răscumpărării lui din păcat.
Dar cum putea un Dumnezeu drept să-i considere neprihăniții pe păcătoși, când plata păcatului este moarte? Prin ispășirea posibilă datorită sacrificiului suprem al lui Cristos.
Capitolul se încheie cu o altă minune: Dumnezeu de care ne-am separat prin păcat ne înfiază și devenim membri de drept în familia Lui.

III. Asemănarea cu Cristos:
caracterul format de Duhul Sfânt

Partea a doua a acestui material pentru formarea de ucenici se încheie cu privilegiul înfierii noastre în familia lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca oamenii și devină fii ai lui Dumnezeu. (C.S. Lewis). Am fost înfiați să devenim asemenea Răscumpărătorului nostru.
Transformarea aceasta radicală este posibilă numai prin Duhul Sfânt. Viața ucenicului este în Duhul. El este plin de Duh și manifestă roadele supranaturale ale Duhului în viața lui. Acum Cristos trăiește în ucenic.
Am intrat în viața creștină prin credință și vom continua să ne transformăm tot prin credință. Nu ne încheiem alergarea creștină prin eforturi proprii, ci prin încrederea în puterea lui Dumnezeu din noi.
Tot prezența și puterea Duhului ne face capabili să împlinim a doua poruncă în ordinea importanței: să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Dragostea este semnul distinctiv al ucenicului. Dragostea se manifestă prin grija acordată săracilor și nevoiașilor. Ea este preocupată de dreptate, de împlinirea tuturor nevoilor oamenilor.
Tot dragostea îl împinge pe ucenic să mărturisească prin cuvinte și fapte evanghelia care aduce speranță celor pierduți.

IV. Slujirea lui Cristos:
participarea la viața bisericii și războiul spiritual

Dacă capitolul al treilea s-a ocupat de aspectele individuale ale asemănării ucenicului cu Cristos, ultimul capitol al materialului se ocupă de viața lui comunitară. Ucenicul face parte din biserică, trupului lui Cristos, care are o realitate organică și dinamică. Fiecare ucenic este un mădular al trupului înzestrat cu daruri specifice în folosul întregului trup.
Dar biserica se află în mijlocul unui conflict permanent. În primul, are de luptat cu Satan și cu demonii, care o atacă nemilos, cu scopul ștergerii ei de pe fața pământului. Dar ucenicul se mai confruntă cu un dușman redutabil, firea pământească din interiorul ei, de care nu scapă decât aplicând principiul înlocuirii modului vechi de viață cu unul complet nou și diferit, în Cristos.
Ajuns la acest punct al maturizării sale spirituale, ucenicul tot nu și-a încheiat misiunea. Pe de o parte, continuă slujirea lui Cristos până la întoarcerea Stăpânului. Pe de altă parte, va face noi ucenici pentru ca procesul să continue până la revenirea lui Isus pe pământ și să influențeze toate generațiile.

Despre autor

Greg Ogden (D.Min., Fuller Theological Seminary) este pastor executiv de ucenicie la Christ Church of Oak Brook, Illinois, S.U.A. înainte a fost director academic al programului de doctorat și ucenicie la Fuller Theological Seminary din Pasadena, California și timp de 23 de ani pastor în Biserica Prezbiteriană (U.S.A.) Este deasemenea autorul cărții Transforming Discipleship și coautor al lucrării Leadership Essentials.

Ce spun alții despre aceste resurse?

Viața ta în Cristos este o carte care promovează formarea de ucenici, folosind un bun de preț care stă la dispoziția oricărui creștin: relațiile interumane. Printr-un lanț de grupuri mici de studiu, adevărul etern poate fi propagat din generație în generație, în contextul unor relații transparente, bazate pe responsabilitate. Ca unul care în tinerețe am beneficiat de formarea prin această metodă, recomand tuturor cititorilor nu doar lecturarea acestei cărți, ci îi implicarea în procesul de formare a ucenicilor.
Conf. Univ. Dr. John F. Tipei Institutul Teologic Penticostal – București

Una dintre problemele cele mai dificile ale bisericii contemporane este faptul că mulți membri nu sunt ucenici. Lucrarea lui Greg Ogden dorește să-i ajute pe creștinii spectatori și consumatori de programe să-L urmeze zilnic pe Cristos într-o comunitate de ucenici. Este un instrument indispensabil pentru ca bisericile locale să rezolve această problemă.
Eddie Gibbs profesor la Fuller Theological Seminary și autorul cărții Leadership Next

Viața ta în Cristos este cel mai util instrument pe care-l cunosc pentru stimularea creșterii și transformării în ucenici autentici. Doresc să dăruiesc o copie tuturor pastorilor cu care lucreză pentru că ucenicii care se dezvoltă spiritual sunt esențiali pentru vitalitatea bisericilor.
E. Stanley Ott președinte la Vital Churches Institute

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.