Despre noi

Menirea noastră este clădirea unei temelii spirituale și morale pentru o nouă generație de tineri din România, oferind resurse și programe care să ajute lucrători creștini să slujească cu eficiență copiilor, tinerilor și familiilor.

Fondată in 1991, echipa Noua Speranță din Timișoara, s-a dezvoltat în decursul anilor ca o misiune creștină stabilă și activă, rămânând credincioasă valorilor și viziunii sale: aceea de a fi o mână de ajutor întinsă adolescenților, tinerilor și familiilor creștine, și un partener de lucrare pentru toți cei care slujesc acestor categorii, punându-le la dispoziție resurse valoroase.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate lucrarea noastră se desfășoară în următoarele domenii:

 • producerea și distribuirea de literatură creștină
 • publicarea unui periodic devoțional pentru adolescenți și tineri
 • producția și distribuirea de resurse pentru cei ce predau religia în școlile duminicale sau în școlile publice
 • producția și distribuirea de resurse pentru conducătorii bisericilor și ai organizaților creștine
 • organizarea de tabere și producerea de resurse pentru organizatorii de tabere

Mărturisirea noastră de credință

Noi credem:

 • Că Biblia este inspirată de Dumnezeu și constituie autoritatea supremă în materie de credință și conduită.
 • Că este un singur Dumnezeu etern, existent în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.
 • În divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, care s-a născut dintr-o fecioară, a trăit o viață fără păcat, a săvârșit minuni, a murit pe cruce, a înviat a treia zi, s-a înălțat la ceruri și acum este la dreapta lui Dumnezeu ca Mijlocitor, și în revenirea Sa în glorie pe pământ.
 • Că Duhul Sfânt lucrează și astăzi printre oameni și că prin puterea Duhului Sfânt oamenii pot fi născuți din nou și pot trăi o viață sfântă aici pe pământ.
 • Că omul, creația lui Dumnezeu, este condamnat datorită neascultării de Dumnezeu și că împăcarea sa cu Dumnezeu este posibilă doar prin har și prin credința în Isus Cristos, care a murit pe cruce pentru noi, dacă El este primit ca Mântuitor personal.
 • Că Biserica este formată din toți cei mântuiți prin credința în Isus Cristos.
 • În învierea tuturor oamenilor, cei mântuiți înviind pentru viața veșnică, cei nemântuiți fiind condamnați la pedeapsa veșnică.

Principiile noastre de lucrare

 • Scopul Misiunii Creștine Noua Speranță este să-i ajute pe adolescenți și tineri să se apropie cât mai mult de Dumnezeu și să devină creștini maturi.
 • Urmărim ca prin activitatea noastră editorială să fim un factor activ în educația copiilor, tineretului și familiilor din societatea românească, în spiritul învățăturii biblice și a normelor morale creștine.
 • Mărturisirea noastră de credință este Mărturisirea de Credință a Alianței Evanghelice din România.
 • În toate activitățile noastre, conform statutului de funcționare, recunoaștem autoritatea bisericilor locale și a pastorilor sau conducătorilor lor, precum și autoritatea comunităților regionale.

Scurt istoric al Misiunii Creștine NOUA SPERANȚĂ

 • În luna martie, 1991, are loc la Timișoara ședința de constituire a Asociației creștine Noua Speranță, asociație non-profit.
 • În luna iulie, 1991, se primește avizul favorabil din partea Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • În luna noiembrie, 1991, are loc înscrierea asociației ca persoană juridică, prin sentința civilă, pronunțată de Judecătoria Timișoara.
 • În acest an se organizează și primele două tabere pentru copii și tineret.
 • În anul 1992 apare primul număr din publicația devoțională”Jurnalul meu”.
 • În același an se pun bazele unui punct de lucru, în Cluj-Napoca, care va fi dezvoltat în anii următori, având ca obiectiv inițial pregătirea învățătorilor de școală duminicală și a liderilor de tineret, și organizarea unor tabere creștine.
 • Pentru distribuirea de carte, în același an, se înregistrează firma „Misiunea Creștină Noua Speranță – S.R.L.”, al cărei asociat unic și proprietar este Asociația Creștină Noua Speranță.
 • În anul 1993, se traduce și se tipărește prima carte, „Creșterea copiilor”, de James Dobson.
 • În anul 1994 Noua Speranță achiziționează actualul sediu și își dezvoltă activitatea de traducere, tipărire și distribuire de carte, și de organizare de tabere.
 • În anul 1995 se obține din partea Ministerului Culturii avizul favorabil funcționării Editurii Noua Speranță.
 • Același an marchează intensificarea activității voluntarilor, mai ales în cadrul taberelor de corturi organizate la munte.
 • Anul 1996 este anul în care a fost pregătit un amplu material („Pași în credință”) pentru studiul Bibliei în cadrul școlilor duminicale și al școlilor publice.
 • În anul 1997 se distribuie 200 de seturi din materialul „Pași în credință”, la biserici, organizații creștine și școli publice.
 • În același an este lansată pe piață și distribuită în 36 de centre de librarii județene, cartea pentru copii Pomul comorii, eveniment ce a marcat intrarea Editurii Noua Speranță pe piața laică de carte din România.
 • Anul 1998 este un an al consolidării tuturor activităților Noii Speranțe, spre sfârșitul anului lansându-se o versiune rudimentară a paginii de web a organizației.
 • În anul 1999, se lansează faza pilot a programului „Întărește-te în HAR!”, de traducere, producere și distribuire pe casete audio a unor serii de mesaje destinate conducătorilor de biserici și organizații creștine, mesaje ce îl au ca autor pe John Maxwell. Programul a continuat și se derulează și în prezent.
 • Participantă consecventă la conferințele de pregătire a conducătorilor de tabere organizate de Christian Camping International România, Noua Speranță începe producția de resurse destinate conducătorilor și organizatorilor de tabere, sub formă de broșuri care tratează diferite aspecte ale organizării taberelor. Materialele sunt distribuite atât sub formă tipărită cât și pe CD-uri. Începând cu a doua ediție a acestor Conferințe, Noua Speranță, prin reprezentanții săi, a fost invitată să susțină sesiuni și seminarii de pregătire.
 • Rețeaua de distribuire de carte s-a consolidat, numărul titlurilor publicate și vândute crescând. S-au desfășurat două sondaje masive de opinie, în rândul abonaților la Jurnalul meu și al cititorilor cărților Editurii Noua Speranță, cu rezultate semnificative.
 • S-au organizat câteva conferințe de pregătire a învățătorilor de școală Duminicală.
 • În anii 2000-2002 se pune un accent deosebit pe activitatea de organizare internă în vederea creșterii flexibilității și eficienței Misiunii.
 • Anul 2002 marchează o nouă orientare în politica de promovare a cărților și celorlalte resurse produse, folosind intensiv corespondența, poșta electronică și internetul.
 • Începând din anul 2003 Editura Noua Speranță participă cu stand propriu la cele mai importante târguri naționale de carte.