Comentariu exegetic al Noului Testament. Coloseni și Filimon

154,00 lei

ZONDERVAN
Comentariu exegetic al Noului Testament

Concepută pentru pastori și învăţători biblici, seria de Comentarii Exegetice ale Noului Testament adună elemente ale comentariilor biblice clasice regăsite rareori împreună într-un singur volum. Scrise de cercetători biblici remarcabili, toate volumele abordează contextul literar şi structura pasajului din limba greacă, fiecare autor având propria traducere pe baza structurii literare. Este prezentată ideea principală a pasajului, structura lui exegetică, un comentariu verset-cu-verset şi aplicaţii teologice. Sunt consultaţimulţi cercetători biblici, dar acest fapt nu domină comentariul, permiţând cititorului să se concentreze asupra mesajului autorului textului biblic. Deşi se adresează în principal celor care cunosc limba greacă a Noului Testament, aceste comentarii vor fi utile şi celor cărora le lipsesc aceste cunoștințe. Seria conține 20 de volume, iar editorul general este Clinton E. Arnold

Descriere

COLOSENI și FILIMON

În epistola trimisă colosenilor, Pavel răspunde provocărilor diverselor curente religioase din Asia Mică a primului secol îndreptând atenția bisericii spre suficiența lucrării lui Cristos și spre domnia Sa asupra vieților credincioșilor. Privind prin lentile cristologice, Pavel face o analiză critică a practicilor religioase care nu erau în concordanţă cu evanghelia autentică și prezintă un mod alternativ de viaţă care reflectă domnia lui Cristos asupra tuturor aspectelor vieţii. În epistola trimisă lui Filimon, Pavel lansează un îndemn profund credincioşilor de a conforma relaţiile umane domniei lui Cristos. În ambele epistole, Pavel cere ca credinţele şi practicile credincioşilor să fie conforme mărturisirii lor că Cristos este Domn unic peste întreg univers.

Despre autor
DAVID W. PAO (PhD Harvard University) este profesor de Noul Testa­ment şi şeful de catedră al New Testament Department de la Trinity Evan­gelical Divinity School. Printre lucrările publicate de el se numără: Acts and the Isaianic New Exodus; Thanksgiving: An Investigation of a Pauline Theme; Early Christian Voices: In Texts, Traditions, and Symbols (coeditor); Commentary on the Gospel of Luke; şi After Imperialism: Christian Identity in China and the Global Evangelical Movement (coeditor).

Informații suplimentare

Greutate 0,960 kg